Aerospace Almedalen 2015

Välkommen till gdfgdf
Aerospace Almedalen 2 juli 2015

East Sweden Arena, Trädgården vid Clarion Hotel Wisby

Tema: Internationell samverkan

Flygets Dag har blivit Aerospace Almedalen och torsdagen den 2 juli landar vi återigen i Visby för att leda debatten om flyg och rymd. Årets tema är internationell samverkan och vi belyser Sveriges roll som en global aktör. Bland deltagarna märks Sveriges flygvapenchef Micael Bydén som diskuterar försvarssamarbete och infrastrukturminister Anna Johansson som ger sin syn på hur flyg- och rymdbranschen påverkar Sveriges utveckling, tillgänglighet och tillväxt.

Vi utlovar diskussioner kring bemannat och obemannat, civilt och militärt – tekniskt, filosofiskt och nytänkande – från flyget och hela vägen ut i rymden.  Vi hoppas att du vill göra oss sällskap på resan som tar sin början i East Sweden Garden, torsdagen den 2 juli.

Välkommen!

Program

Förmiddag

08.30 – 09.00
Välkomnande & Frukostseminarium
Kan en blinddate på slottet bidra till Saabs kompetensförsörjning?

Deltagande: Elisabeth Nilsson, Landshövding Östergötland mfl.

09.00 – 10.00
Tillsammans är vi starka – om nordiskt flygvapensamarbete
Arr. Aerospace Almdalen

Att öva tillsammans, använda varandras landningsplatser och skapa förutsättningar för en gemensam luftlägesbild. Tre sätt att utveckla det nordiska försvarssamarbetet inom flygvapnet. Hör de nordiska flygvapnen berätta om varför de är starkare tillsammans.
Deltagande: Micael Bydén, Flygvapenchef Försvarsmakten,
Brigadier General Jan Ove Rygg, Norge, Brigadier General Petri Tolla, Finland mfl.

10.10 – 10.50
Trendspaning rymd
Arr. SAI
Sverige är en framträdande rymdnation och här finns en framgångsrik rymdindustri med bred kompetens. Vilka ska Sveriges ambitioner vara i rymden, vad kan svensk rymdindustri och vad har rymdutredningen lärt sig under ett års arbete?
Deltagande:
TBA

11.05 – 11.20
Transportstyrelsens framtida vision och strategi för flyget?
Arr. Svenskt flyg
Diskussion med Maria Ågren, GD Transportstyrelsen, kring hur verksamheten kan stimulera den svenska flygindustrin att bli än mer konkurrenskraftig på en global marknad.

11.30 – 12.00
Infrastrukturminister Anna Johansson
Arr. Aerospace Almedalen

____________________

12.00 – 13.00
Lunch & mingel
____________________

Eftermiddag

13.00 – 14.30
Flyget slår rekord – kan Sverige och miljön bli vinnare?
Arr. Saab & GKN
Världens välstånd växer, och därmed också flyget. Mer än hälften av landets alla flygplatser ökade antalet resenärer under 2014 och utrikesflyget vid de svenska flygplatserna hanterade över 25 miljoner passagerare. Globalt växer passagerartrafiken med 4-5 procent per år – inom ett par decennier kommer den att ha fördubblats – och Sverige är underleverantör till flertalet av de nya flygplanen som idag sätts i trafik. På den militära sidan röner flyg-Sverige nya framgångar globalt, med Brasilien som ny medlem i Gripen-familjen. 
Deltagande: Anders Blom, programdirektör Innovair, Lars Sjöström, Director Future Business Saab mfl.

14.30 – 15.00
Eftermiddagsfika

15.00 – 15.40
Ett hållbart luftrum i alla dimensioner
Arr. LFV
Kan flygtrafikledning påverka hållbarhet och tillgänglighet? Green Flights 2.0, flygtrafikledning på distans och flygtrafikens utveckling är högaktuella områden för oss. Möt aktörer som utvecklar hållbara tjänster och lösningar för ett tillgängligt och konkurrenskraftigt Sverige!
Deltagande: TBA

15.40 – 15.55
Jobben, tillgänglighet & konkurrenskraft – Lägesbeskrivning om svensk flygnäring
Arr. Svenskt flyg
Diskussion kring möjligheter och utmaningar inom den svenska flygnäringen
Deltagande: Anna Wilson, GD Svenskt Flyg, Henrik Littorin, Omvärldsanalytiker Swedavia.

16.00 – 16. 40
Obemannade flygande farkoster – Sveriges del av en tillväxtmarknad
Arr. Saab & Nulink – Linköpings näringslivsbolag
UAS -industrin utvecklas i rasande fart och spås en lysande framtid. Tekniken används både civilt och militärt. Hur ser Sverige på dessa obemannade flygande farkoster? Panelen omvärldsbevakar, pratar teknikutveckling och ger exempel på civil nytta inom ex Wildlife Security.
Deltagande: Per Frankelius, Forskare LiU, Gunnar Frisk, Director Business Development Saab, Fredrik Gustafsson, Professor LiU.

16.40 – 17.00
Sammanfattning och avrundning av dagen
Arr. Aerospace Almedalen