Nu pågår arbetet inför Aerospace Almedalen 2023. Planera för den 29 Juni då är ni välkomna.

Länkar till vårt välbesökta event i Almedalen den 5 juli

I schemat nedan finns länkar som gör det möjligt att titta på vårt event i efterhand. Mycket nöje och trevlig sommar!

Flyget ska bli klimatneutralt till 2050. Flyget är även ett svenskt nationellt säkerhetsintresse. Hur kan samhället dra nytta av de möjligheter som rymden ger?

Aerospace Almedalen är arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Välkommen att följa med på vår resa. Det blir en dag fylld av seminarier och samtal om flygets klimatomställning, utvecklingen av vårt luftrum, vätgas, rymden, luftförsvaret, förutsättningarna för våra små och medelstora företag och mycket mer. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, intresseorganisationer och industri.

Vi som arrangerar Aerospace Almedalen värdesätter det personliga mötet och hoppas verkligen att vi ses igen i Visby för att fortsätta diskussionerna som lyfter flyg- och rymd-Sverige.

Vårt program visas nedan och samtliga programpunkter finns inlagda i Almedalskalendariet.
https://www.almedalsveckan.info/program  Sök på Aerospace

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

Aerospace Almedalen 5 juli

08.45– 09.20 test
Ett väl fungerande nätverk av små och medelstora företag är grunden för ett hållbart Sverige Länk

Ett näringsliv med många differentierade små och medelstora företag är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling. Flyg- och rymdbranschen är högteknologisk med höga kvalitetskrav där partnerskap tar lång tid att bygga. Hur kan rätt förutsättningar skapas så att fler etablerar sig?

Medverkande:
Fredrik Olofsson, Aerospace Cluster Sweden
Anders Lambert, TurnTime
Ann-Kristin Adolfsson, Saab
Robert Hell, GKN Aerospace

Arr. Aerospace Cluster Sweden

09.40 – 10.20
Hur går det egentligen med flygets omställning? Länk

Flyget är en viktig del av transportsystemet och har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft, men också för att tillgodose samhällets behov av resor och transporter. Men resor och transporter har ett pris i form av en belastning på miljön och klimatet. Denna påverkan måste minska.

Debatt/panelsamtal
Medverkande:
Lena Wennberg, Swedavia
Nils Paul, Svenskt Näringsliv
Charlotte Holmbergh Jacobsson, Norwegian
David Hild, Fly Green Fund

Arr. Swedavia

10.20 – 10.50
Fossilfritt inrikesflyg 2030 – vilka bränslen flyger vi på då? Länk

Fossilfritt Sverige har 22 deltagande branscher och flyget är en av dem. Vi vill vara fossilfria 2030 inom inrikesflyget. Hur ska det gå till? Är det biojet eller elektrobränsle som ska lösa flygets klimatutmaning?

Medverkande:
Maria Fiskerud, BRA
Ann-Sofi Hörlin,  SAS
Per Sundell,  Vattenfall
Anders Haaker,  Bioenergitidningen
Fredrik Granberg,  LTU TreePower

Arr. Svenskt flyg

UPPEHÅLL FÖR Partiledartal 10.50 – 11.50

11.50 – 12.30
Luftrumsutveckling i en digitaliserad värld Länk

Hur kan digital teknik och ett modernare luftrum möta flygbranschens behov av minskad miljöpåverkan och ökad kostnadseffektivitet?

Medverkande:
Niclas Wiklander, Enhetschef LFV
Anette Näs, Projektledare Swedavia

Arr. LFV

UPPEHÅLL FÖR Lunch 12.30 – 13.10

13.10 – 13.50
Väljer vi flyget av klimatskäl i framtiden? Länk

Flygets omställning är inget nytt. Sedan den första flygningen har, efter flygsäkerhet, energieffektivisering varit ledande vid utveckling av nya flygplan. Men för att flyget ska bli det hållbara transportslag som det kan bli behöver även flygplatserna ställa om. Vad har gjorts och vad återstår?

Medverkande:
Peter Larsson, VD Svenska Regionala Flygplatser
Mari Torstensson, projektansvarig Svenska Regionala Flygplatser
Roger Ekström, ordförande SHL
Anna Rånängen, VD Trollhättan Vänersborg Flygplats
Niclas Gustavsson, Vice President Business Development & Governmental affairs
Ronny Lindberg, VD Kalmar Öland Airport

Arr. Svenska Regionala Flygplatser

14:00 – 14:40
Hur bygger vi ett starkt svenskt försvar? Länk

Medverkande:
Carl-Johan Edström, Flygvapenchef

Arr. Försvarsmakten

14:50 – 15:30
På vilket sätt kan Sveriges flygsystem bidra till att försvara vår demokrati? Länk

Medverkande:
Ellen Molin, Saab
Carl-Johan Edström, Flygvapenchef

Arr. Saab

15:40 – 16:20
Är vätgassamhället lösningen för flygets klimatomställning? Länk

Medverkande:
Rémy Kolessar, Energimyndigheten
Anders Lundell, Mid Sweden Hydrogen Valley
Lena Wennberg, Swedavia
Tomas Grönstedt, Chalmers
Robert Hell, GKN Aerospace

Arr. GKN Aerospace

16:30 – 17:10
Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter? Länk

Medverkande:

Stefan Gustafsson, SAI och SSC
Anna Rathsman, Rymdstyrelsen
Linus Sköld, (S)
Fredrik Christensson, (C)
Pål Jonsson, (M)
Gunnar Karlson, Kungliga Krigsvetenskapsakademien och SSC

Arr. Swedish Aerospace Industries

17:20 – 18:00
Flygdebatt – Politiken och flygets roll i samhället Länk

Medverkande:
Teres Lindberg (S)
Maria Stockhaus (M)
Anders Åkesson (C)
Helena Gellerman (L)

Arr. Aerospace Almedalen

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna

På vilket sätt kan Sveriges flygsystem bidra till att försvara vår demokrati? Aerospace Almedalen 2022

 

Är vätgassamhället lösningen för flygets klimatomställning? Aerospace Almedalen 2022

 

Den stora flygdebatten -Politiken och flygets roll i samhället. Aerospace Almedalen 2022