Aerospace Almedalen 26 juni 2024

Den 26:e juni är det återigen dags för Aerospace Almedalen med intressanta diskussioner och debatter om flygets och rymdens möjligheter, förutsättningar och utmaningar.

Årets tema är – Flyg och rymd är avgörande för Sveriges utveckling och säkerhet 

Varmt välkommen till Aerospace Almedalen 2024! ✈️🚀

 

Aerospace Almedalen är arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Det blir en dag fylld av seminarier med samtal och debatt om flyg- och rymdfrågor med utgångspunkt i aktuella samhällsfrågor som totalförsvar och säkerhet, NATO, luftförsvaret och skyddet av infastruktur och vårt luftrum, rymdens möjligheter, klimatomställningen och förutsättningarna för våra företag. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, företag & branschorganisationer

Utifrån det allvarliga omvärldsläget är totalförsvar och svensk infrastruktur i fokus. Flygets och rymdens möjligheter är avgörande för att skydda Sverige.  

Hur säkerställer vi tillgänglighet i det svenska luftrummet, försörjning av kritiska resurser och vad betyder Nato-medlemskapet? 

Utökad information om evenemanget:

Vi som arrangerar Aerospace Almedalen värdesätter det personliga mötet och hoppas verkligen att vi ses igen i Visby för att fortsätta diskussionerna som lyfter flyg- och rymd-Sverige.

Vårt program visas nedan och samtliga programpunkter finns inlagda i Almedalskalendariet.
https://www.almedalsveckan.info/program  Sök på Aerospace

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

Länk till programmet

Evenemangsinformation:

Evenemangstyp: Träffpunkt
Event ID: 69479
Språk: Svenska
Förtäring: Ja

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Göran Berlemo, Aerospace Almedalen, 0734184652, Goran.Berlemo@saabgroup.com
Twitter: @AeroAlmedalen

09.00– 09.30   Grön Flygplats – i nöd och lust 

Arrangör:  

Grön Flygplats (Svenska Regionala Flygplatser) 

Att ställa om våra regionala flygplatser är att framtidssäkra Sveriges konkurrenskraft, tillgänglighet,  samhällsfunktioner och försvar. Med omställningen kommer flygplatsen delvis fylla funktioner som den inte gör idag t.ex. som energihub för det övriga samhället. 

Medverkande:

Mari Torstensson, Projektledare Grön Flygplats, Svenska Regionala flygplatser
Anna Hed, Styrelseledamot, SKR
Christian Janssen, Director External Ventures, St1
Ulrika Geeraedts, Planeringsdirektör, Trafikverket

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

09.4010.10  Flygets klimat och forskningsutmaning 

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Föreningen Svenskt Flyg
 

Vilken forskning behöver Sverige för att uppnå klimat- och effektivitetsmål inom flyget och kan vi bibehålla en konkurrenskraftig flygindustriell förmåga? Hur kan svenska företag bidra och hur det gynnar det även totalförsvarets handlingsfrihet och försörjningstrygghet?  

Medverkande:

Yvonne Rosmark, Programdirektör, SIP Innovair
Andreas Bodén, Senior Vice President, Powercell
Robert Hell, External Relations Manager, GKN Aerospace
Dag Waldenström, Generalsekreterare, Svenskt Flyg

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

10.20– 10.50   Hur får vi vätgasflyget att lyfta?

Arrangör:
Aerospace Almedalen, SAS

Vätgas kommer att utgöra en allt större del av flygindustrins bränslekälla. SAS, Airbus, Swedavia, Vattenfall och Avinor har inlett det första industriövergripande arbete för att tillsammans lägga grunden för vätgasflyg i Sverige och Norge. Hur tar vi oss dit och vilka möjligheter skapar detta?

Medverkande:

Anko van der Werff, VD, SAS
Anna Borg, VD, Vattenfall
Fredrik Jaresved, Strategidirektör, Swedavia
Olav Larsen, Hållbarhetschef, Avinor
Nicolas Landrin, Projektchef Vätgas, Airbus
Bjørn Holsen, Vice President Hydrogen, Statkraft

Webbsändning:

Länk till YouTube
 

 

12.00-12.30 Sveriges senaste astronaut  – om rymden som möjliggörande för Sveriges utveckling och säkerhet

Arrangör: 

Aerospace Almedalen

På vilka sätt kan rymden bidra till Sveriges utveckling som land och förstärka vår säkerhet?

Sveriges senaste astronaut Marcus Wandt berättar om sin rymdfärd och reflekterar över hur viktig rymden är för att möta en lång rad samhällsutmaningar.

Medverkande:

Marcus Wandt, Astronaut, European Space Agency

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

12.40 – 13.10  Vem bryr sig om luften som infrastruktur?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Luftfartsverket

Luften som infrastruktur – och rymden ­ – kommer att bli alltmer betydelsefull i framtiden. Hur skapar vi en infrastruktur som både är robust och anpassad för såväl militära som civila behov? Vad kan rymden bidra med i samhället, totalförsvaret och vilka utmaningar och möjligheter finns?

Medverkande:

Ann Persson Grivas, Generaldirektör, LFV
Ella Carlsson, Rymdchef, Försvarsmakten

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

13.20 – 13.50  Varför är rymden allt viktigare för Sverige och omvärlden?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Swedish Aerospace Industries

Rymden används alltmer som en integrerad del av vårt svenska samhälle. Du använder rymdsystem hela tiden, medvetet eller omedvetet. För att tolka omvärlden, hantera klimatproblemen och öka Sveriges motståndskraft så behövs rymdsystem. Hur säkerställer vi att Sverige har den kapacitet som krävs?

Medverkande:

Håkan Wirtén, Gerenaldirektör, SMHI
Carl Heath, Senior researcher and focus area leader for digital resilience, RISE
Tom Seeman, Director Marketing and Sales, Beyond Gravity
Christer Fuglesang, Astronaut och rymdrådgivare, Saab

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

14.00 – 14.30 Nya produktionsmetoder bidrar till både flygets klimatomställning och försörjningssäkerhet

Arrangör:

Aerospace Almedalen, GKN Aerospace

Kan nya produktionsmetoder bidra både till flygets klimatomställning och till vårt lands försörjningstrygghet? Varför är additiv tillverkning en nyckel till flera stora utmaningar i flygbranschen och hur står sig Sverige i konkurrensen?

Medverkande:

David Bergman, Strategichef, GKN Aerospace
Mikael Frisell, Chef Ledningsstaben, FMV
Peter Engdahl, Avdelningschef, Energimyndigheten

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

14.40 – 15.15  Samverkan för en försvarsförmåga i världsklass 

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Saab

Hotbild och behov av försvarsförmåga förändras över tid. Samarbete mellan försvar, industri och akademi har givit Sverige en försvarsförmåga i världsklass. Hur ska Sverige bibehålla och utveckla denna förmåga som medlem i Nato?

Medverkande:

Peter Nilsson, Vice President and Head of Advanced Programs, Saab Aeronautics
Johan Segertoft, Vice President and Head of Gripen, Saab Aeronautics

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

15.30 – 15.55  Förändrad hotbild och medlemskap i Nato 

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Försvarsmakten

 

Hotbilden mot Sverige har förändrats och Sverige har blivit medlemmar i Nato. Hur påverkar det flygvapnets uppgifter och utvecklingen av framtidens luftförsvarssystem?

Medverkande:

Carl-Johan Edström, Chef Operationsledningen, Försvarsmakten

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

16.00 – 16.30  Små och medelstora företag bidrar med viktiga pusselbitar för utveckling, hållbarhet och säkerhet  

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Aerospace Cluster Sweden

Ett näringsliv med många differentierade små och medelstora företag är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling. Nu när Sverige är medlemmar i Nato, hur förändrar det förutsättningarna för svenska små och medelstora företags (SMF) affärsmöjligheter inom flyg och rymd

Medverkande:

Fredrik Olofsson, VD, Aerospace Cluster Sweden
Per Norén, VD, Ovzon
Dag Åsvärn, Partner and Operations Manager, Spacemetric
Jan Thorson, Sales Manager, Powercell

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

16.40 – 17.10  Vad gör regeringen för svenskt flyg?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, 

Hur ser regeringen på flygsektorn i Sverige och vad gör man för att skapa förutsättningar för utveckling, omställning, konkurrenskraft och luftförsvar?

Medverkande:

Johan Davidson, Statssekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, Regeringskansliet

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

17.20 – 17.50  Drar vi nytta av svensk flyg- och rymdförmåga?

Arrangör:

Aerospace Almedalen

Flyg och rymd är avgörande för ett fungerande och säkert samhälle. Skapar vi rätt förutsättningar för att sektorn ska utvecklas och samtidigt ställa om? Hur ser politiken och branschen på dessa frågor?

Medverkande:

Ann Persson Grivas, Generaldirektör, LFV
Peter Engberg, Head of product portfolio and strategy, Saab Aeronautics
Robert Hell, External Relations Manager, GKN Aerospace
Anna Öhrwall Rönnbäck, Ordförande, Aerospace Cluster Sweden
Peter Larsson, VD, Svenska Regionala Flygplatser
Dag Waldenström, Generalsekreterare, Svenskt Flyg
Tom Seeman, Direktör, Swedish Aerospace Industries

Webbsändning:

Länk till YouTube

Länk till programmet

 

 

Arr. Aerospace Almedalen

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna