Aerospace Almedalen 26 juni 2024

Den 26 juni är vi åter tillbaka i Almedalen. Mera information kommer att publiceras under våren
Välkomna!

Aerospace Almedalen 29 juni 2023

Det blev en fantastisk dag nu finns det Youtube länkar till presentationerna under varje programpunkt, längre ner på sidan.

Den 29:e juni är det återigen dags för Aerospace Almedalen med intressanta diskussioner och debatter om flygets och rymdens möjligheter, förutsättningar och utmaningar.

Årets tema är – Sektorns bidrag till ett grönare, säkrare, friare och mer konkurrenskraftigt samhälle.

Varmt välkommen till Aerospace Almedalen 2023! ✈️🚀

Länk till programmet 29 juni

Aerospace Almedalen är arenan för flyg och rymd under Almedalsveckan. Välkommen att följa med på vår resa. Det blir en dag fylld av seminarier och samtal om flygets klimat omställning, utvecklingen av vårt luftrum, vätgas, rymden, luftförsvaret, förutsättningarna för våra små och medelstora företag och mycket mer. Ni kommer att möta representanter från regering och riksdag, svenska myndigheter, flygplatser, intresseorganisationer och indstri.

Det svenska flyget ska bli klimatneutralt till 2045. Flyget är även ett svenskt nationellt säkerhetsintresse och rymden spelar en allt större roll i dagens samhälle. Hur ser flygets och rymdens möjligheter, förutsättningar och utmaningar ut?

Utökad information om evenemanget:

Välkomna till Aerospace Almedalen. En heldag fylld av seminarier med samtal och debatt om flygets klimatomställning, utvecklingen av luftrummet, det framtida luftförsvaret, rymden och förutsättningarna för våra internationellt konkurrenskraftiga företag, stora som små. Årets tema är ”Så bidrar sektorn till ett grönare, säkrare, friare och mer konkurrenskraftigt samhälle

Vi som arrangerar Aerospace Almedalen värdesätter det personliga mötet och hoppas verkligen att vi ses igen i Visby för att fortsätta diskussionerna som lyfter flyg- och rymd-Sverige.

Vårt program visas nedan och samtliga programpunkter finns inlagda i Almedalskalendariet.
https://www.almedalsveckan.info/program  Sök på Aerospace

Aerospace Almedalen hittar du på Strandvägen 4, vid Wisby Strands veranda.

08.45-09.20  Ett väl fungerande nätverk av små och medelstora företag är grunden för ett hållbart Sverige

Arrangör
Aerospace Almedalen, Aerospace Cluster Sweden

Kontaktperson 1:
Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com
Kontaktperson 2:
Fredrik Olofsson, Aerospace Cluster Sweden, 0738-293900, fredrik@aerospaceclustersweden.com

Beskrivning av samhällsfrågan:

Ett näringsliv med många differentierade små och medelstora företag är en förutsättning för en långsiktig samhällsutveckling. Flyg- och rymdbranschen är högteknologisk med höga kvalitetskrav där partnerskap tar lång tid att bygga. Hur kan rätt förutsättningar skapas så att fler etablerar sig?

Utökad information om evenemanget:

Ett företagslandskap med många differentierade SMF utgör en robust och långsiktig lösning för alla typer av omställning. SMF är ofta agila och innovativa som satsar relativt snabbt, vissa lyckas medan andra misslyckas. Flyg- och rymdbranschen är en högteknologisk bransch med höga krav på tillförlitlighet där partnerskap bygger på längre relationer och referenser. För detta behövs kontinuitet och långsiktighet gällande möjlighet till samverkan. Denna samverkan kan underlättas och förstärkas med rätt typ av stöd och nätverk. Det behövs uthållighet när det gäller att skapa förutsättningar, förståelse och långsiktighet i syfte att öka antalet deep tech SMF med erfarenhet inom flyg och rymdbranschen. Seminariet kommer att diskutera hur rätt förutsättningar kan skapas för att fler SMF ska kunna etablera sig i flyg-och rymdbranschen. Fokus kommer att ligga på att diskutera konkreta förslag.

Medverkande:

Fredrik Olofsson, VD, Aerospace Cluster Sweden
Dag Åsvärn, Operations Manager, Spacemetric

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Fredrik Olofsson, Aerospace Cluster Sweden, 0738292900, fredrik@aerospaceclustersweden.com
Twitter: @AeroAlmedalen

09.30 – 10.00  Flygets nytta i samhället

Arrangör:
Aerospace Almedalen, Föreningen Svenskt Flyg

Kontaktperson 1:
Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com
Kontaktperson 2:
Dag Waldenström, Föreningen Svenskt Flyg, 0702-922665, dag.waldenstrom@svensktflyg.se

10.10– 10.50   Vem tar flyget till nettonollutsläpp 2050?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, SAS

Kontaktperson 1:

Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Anna Wilson, SAS, 0709970336, anna.wilson@sas.se

Språk – engelska

Beskrivning av samhällsfrågan:

Om 27 år ska flyget globalt nå målet om nettonollutsläpp. En resa som måste göras tillsammans med alla ombord. Men vem är ansvarig?

Utökad information om evenemanget:

SAS vill vara en vara en drivande kraft för flygets omställning och genom partnerskap medverka till hållbar innovation och utveckling mot nettonollutsläpp 2050. Vi ser en mix av möjligheter och utmaningar – hållbart flygbränsle, elektrobränsle, el- och vätgasflyg, men också ny banbrytande, ännu inte är färdigutvecklad teknik med flera milstolpar mot målet. Vad ligger på ritbordet idag och i framtiden, och hur ska det finansieras och vilken policy behöver komma på plats för att möjliggöra utvecklingen. SAS vd Anko van der Werff bjuder in till samtal tillsammans med samarbetspartners som ska göra målet möjligt, Örstedt, Heart Aerospace, Sundsvalls flygplats och Skellefteå kommun.

Medverkande:

Anko van der Werff, VD, SAS
Maria Fiskerud, Innovation eco system lead, Heart Aerospace
Kristina Sundin Jonsson, Kommundirektör, Skellefteå kommun
Magnus Demervall, Head of Public Affairs, Ørsted
Robert Hell, External Relations Manager, GKN Aerospace
Gunnar Jonasson, Flygplatschef, Visby flygplats

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323
Anna Wilson, SAS, 0709970336
Twitter: @AeroAlmedalen

UPPEHÅLL FÖR Partiledartal 10.50 – 12.00

 

12.15– 13.00   Grön flygplats

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Sveriges Regionala Flygplatser

Kontaktperson 1:

Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Helena Butén Langlet, Svenska Regionala Flygplatser, 070-6198882, helena.buten@flygplatser.s

Beskrivning av samhällsfrågan:

Flygets omställning pågår och utvecklas i snabb takt men hur ser framtidens hållbara flygresor ut? Många flygplatser är idag helt fossilfria och flera är snart där.

Utökad information om evenemanget:

Vi knyter ihop 4 års omställningsarbete på 27 av våra flygplatser och blickar framåt. Är en flygplats ”bara” en flygplats 2030?

Medverkande:

Peter Larsson, VD, Svenska Regionala flygplatser
Mari Torstensson, Projektansvarig, Svenska Regionala flygplatser
Roberto Maiorana, Generaldirektör, Trafikverket
Kim Silander, Grundare, Independent Business Group och KookiJar of Sweden
Maria Stenström, VD, 2030-sekretariatet
Ulrika Matsgård, VD, BRA

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Helena Butén Langlet, Svenska Regionala flygplatser, 0706198882, helena.buten@flygplatser.se

13.10 – 13.50  Framtidens luftrum – hur blir det bäst för flyget, försvaret och miljön?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Luftfartsverket

Kontaktperson 1:

Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Maria Hultberg, Luftfartsverket, 0702584915, maria.hultberg@lfv.se 

Beskrivning av samhällsfrågan:

Luftrummet behöver anpassas för att möta det ökade behovet av hållbar flygtrafik och samtidigt vara tillgängligt för försvaret. Den civila flygtrafiken påverkas också av Rysslands invasion av Ukraina med stängda luftrum och ökad militär aktivitet. Hur gör vi det bästa av framtidens luftrum?

Utökad information om evenemanget:

LFV ansvarar för flygtrafikledning av civil och militär luftfart i svenskt luftrum dygnet runt och året runt. För att upprätthålla flygsäkerheten bedrivs ett kontinuerligt flygsäkerhetsarbete på alla nivåer inom LFV och vi förhåller oss kontinuerligt till de övergripande säkerhetsmål som EU och Transportstyrelsen föreskriver. Med LFVs utökade ansvar för obemannad luftfart med nya luftrumsbrukare, UTM, påverkas flygtrafiktjänsterna påtagligt. Luftrummet är en begränsad resurs med en ständigt ökande närvaro av både civilt, militär- och obemannad luftfart. Att möta gamla och nya luftrumsbrukares ökade behov och krav är ett avancerat pussel att lägga. Hur LFV tar sig an uppdraget och lägger pusslet för framtidens luftrum redogör LFVs generaldirektör och överdirektör för under programpunkten.

Medverkande:

Ann Persson Grivas, Generaldirektör, Luftfartsverket
Magnus Corell, Överdirektör, Luftfartsverket

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Maria Hultberg, Luftfartsverket, 0702584915, maria.hultberg@lfv.se
Twitter: @AeroAlmedalen

14.00 – 14.40  Ett säkrare samhälle genom rymden

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Swedish Aerospace Industries

 

Kontaktperson 1:

Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Beskrivning av samhällsfrågan:

Vårt samhälle är idag helt beroende av data från rymden, inte minst för att upprätthålla samhällskritiska verksamheter och totalförsvaret. Vilka förmågor behövs och vad saknas? Hur kan våra rymdföretag bidra till totalförsvarets behov?

Utökad information om evenemanget:

Medverkande:

Stefan Gustafsson, Strategichef, SSC
Carl-Johan Edström, Chef Operationsledningen, Försvarsmakten
Kristoffer Hultgren, Expert rymdsäkerhet, MSB
Camilla Brunsberg, RIksdagsledamot, Moderaterna

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Twitter: @AeroAlmedalen

14.50 – 15.20  Sveriges flygmotorindustri – starkare än någonsin?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, GKN Aerospace

Kontaktperson 1:

Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2

Beskrivning av samhällsfrågan:

Sverige har en stark flygmotorindustri. Militära satsningar har lett till teknikspridning och exportframgångar civilt. Branschen står nu inför nästa stora tekniksteg mot hållbart flyg och en ny generation stridsflygmotorer.

Utökad information om evenemanget:

Vi diskuterar Sveriges möjligheter och samhällsekonomiska effekter

Medverkande:

Stefan Oscarsson, Vice President Government and Space Programs, GKN Aerospace
Martin Glaumann, Partner, Arthur D. Little

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Twitter: @AeroAlmedalen

15.25 – 15.55  Hur skapar vi försvarsförmåga för Sveriges säkerhet?

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Saab

Robert Hell, GKN Aerospace, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Göran Berlemo, Saab, 0734-184652, Goran.Berlemo@saabgroup.com

Beskrivning av samhällsfrågan:

Hotbild och behov av försvarsförmåga förändras över tid. Hur kan vi på bästa sätt skapa försvarsförmågor som på ett så effektivt sätt som möjligt kan ligga i framkant i förhållande till de förändringar som sker?

Utökad information om evenemanget:

Varje nation har sina specifika behov när det gäller hotbild och behov av försvarsförmåga. I Sverige har vi sedan lång tid tillbaka mött behoven genom att utveckla och producera försvarsmateriel primärt för våra nationella behov och även för export till andra länder med liknande behov. Luftförsvaret är en mycket viktig del av försvarsförmågan. De flygande plattformar som används har en operativ livslängd på 40-50 år vilket kräver smarta lösningar för att möte de förändringar som behövs över tid.

Medverkande:

Lars Tossman, Senior Vice President and Head of Business Area Aeronautics, Saab

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, GKN Aerospace, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Göran Berlemo, Saab, 0734184652, Goran.Berlemo@saabgroup.com
Twitter: @AeroAlmedalen

16.05 – 16.35  Förändrad hotbild ger nya behov i framtiden      

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Försvarsmakten

 

Kontaktperson 1:

Robert Hell, GKN Aerospace, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Karin Lorentzson, 070-562 94 56, Karin.Lorentzon@mil.se

Beskrivning av samhällsfrågan:

Under den senaste tiden har behovet av ökad försvarsförmåga blivit tydligt. Detta omfattar inte bara det militära förvaret utan hela samhällets säkerhet. Hur förändras hotbild och hur påverkar detta utvecklingen av framtidens luftförsvarssystem?

Utökad information om evenemanget:

Kriget i Ukraina och Sveriges medlemskap i Nato har medfört en förändrad hotbild och nya möjligheter till samverkan. Hur kommer hotbilden för Östersjön att se ut i framtiden och vilka behov av flygstridskrafter kommer att behövas?

Medverkande:

Jonas Wikman, Flygvapenchef, Försvarsmakten

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, GKN Aerospace, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Karin Lorentzson, Försvarsmakten, 0705629456, Karin.Lorentzon@mil.se
Twitter: @AeroAlmedalen

16.40 – 17.10  Svenskt luftförsvar nu och i framtiden

Arrangör:

Aerospace Almedalen, Försvarsmakten, Saab, GKN Aerospace

 

Kontaktperson 1:

Robert Hell, GKN Aerospace, 0700-873323, robert.hell@gknaerospace.com

Kontaktperson 2:

Göran Berlemo, Aerospace Almedalen, 0734-184652, Goran.Berlemo@saabgroup.com

Beskrivning av samhällsfrågan:

På vilket sätt behöver svensk luftförsvarsförmåga utvecklas för att Sverige ska kunna hantera den hotbild som finns nu och i framtiden och hur kan försvarsindustrin bidra för att skapa ännu större nytta och effektivitet?

Utökad information om evenemanget:

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. En viktig anledning till detta är samarbetsmodellen ”Triple Helix”, där den akademiska världen, industrin och myndigheterna tillsammans identifierar, forskar kring och utvecklar innovativ teknik och tjänster som uppfyller de behov vi har i Sverige. Hur kan samhället som helhet dra ännu större nytta av de investeringar som görs inom försvarsområdet?

Medverkande:

Jonas Wikman, Flygvapenchef, Försvarsmakten
Lars Tossman, Senior Vice President and Head of Business Area Aeronautics, Saab
Stefan Oscarsson, Vice President Government and Space Programs, GKN Aerospace

 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, GKN Aerospace, 0700873323, robert.hell@gknaerospace.com
Göran Berlemo, Saab, 0734184652, Goran.Berlemo@saabgroup.com
Twitter: @AeroAlmedalen

17.20 – 18.00  Politiken och flygets roll i samhället

Arrangör:

Aerospace Almedalen

Evenemangskategori:

Seminarium

Beskrivning av samhällsfrågan:

Flyget är i fokus för flera viktiga samhällsfrågor och därmed också för politiken. Klimatutmaningar ska ställas mot behovet av mobilitet och transporter. Hur tacklar politiken dessa frågor?

Utökad information om evenemanget:

Vad vill politiken med flyget? Hur ska mobilitet, tillgänglighet och samhällets behov av effektiva transporter säkras samtidigt som klimatmålen nås? Vilket ansvar har vi i Sverige för att bidra till hållbart resande nationellt och globalt? Flyget är samtidigt en av de branscher som drabbades hårdats av Covid-19 och som fortfarande ännu inte helt har återhämtat sig. Samtidigt har vi en framstående högteknologisk svensk flygindustri som både bidrar till tillväxt och utveckling i Sverige och till Sveriges försvarsförmåga. Ett flertal olika ambitioner ska förenas både på kort och lång sikt. Vi bjuder in företrädare från politiken att debattera flygfrågor.

Medverkande:

Maria, Stockhaus, Moderaterna
Linda W, Snecker, Vänsterpartiet
Helena, Gellerman, Liberalerna
Daniel, Helldén, Miljöpartiet

 
 

Arrangörsuppgifter:

Kontaktperson: Robert Hell, Aerospace Almedalen, 0702595600
Fredrik Olofsson, Aerospace Cluster Sweden, 0738 293900
 
Twitter: @AeroAlmedalen

Arr. Aerospace Almedalen

Moderator under dagen är Karin Klingenstierna