Ready for Takeoff!

Årets Aerospace Almedalen går i grönt med flera seminarier som adresserar klimat, miljö och hållbarhet. På agendan står också diskussioner om flyg- och rymdbranschens långsiktiga förutsättningar och vi belyser hur Sverige bygger ett starkt luftförsvar, i dag och i framtiden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth ger sin syn på hur morgondagens flyg ska göras både hållbart och tillgängligt.

Hos oss möter du människorna som tillsammans representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd ur ett svenskt och internationellt perspektiv.

Ta del av programmet nedan, och välkommen att följa med oss på resan!

 

Aerospace Almedalen 2019

8.00-8.50  Frukostseminarium: Hur kan små och medelstora företag i flyg- och rymdbranschen bidra till ökad hållbarhet?
Arr: ACS

9.00-9.50 Infrastrukturminister Tomas Eneroth: Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt
Arr: Aerospace Almedalen

10.00-10.50 Fossilfritt flyg – en förutsättning för hållbar tillväxt och ett konkurrenskraftigt Sverige
Arr: Swedavia

11.00-11.50 Flyget, flygtrafikledningen och miljön
Arr: LFV

12.00-12.50 Hur kan flygvapnet tillsammans med andra försvara svenskt luftrum?
Arr: Försvarsmakten

13.00-13.50 Ett luftförsvar för samtid och framtid
Arr: Saab

14.00-14.50 Vilka vägar finns till ett hållbart flyg?
Arr: GKN

15.00-15.50 Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?
Arr: SAI

16.00-16.50 Flygets betydelse – kan det säkras?
Arr: Svenskt Flyg

17.00-17.45 Debatt: Politiken och flygets roll i Sverige
Arr: Aerospace Almedalen

18.00 Mingel
Dagen avslutas med ett mingel för dig som har närvarat vid något av seminarierna under dagen. Ingen föranmälan.

Programmet uppdateras efterhand med utökade beskrivningar av de olika programpunkterna samt talare. 

 

 

Den stora flygdebatten 2018 med Sara Skyttedal (KD), Lorentz Tovatt (MP), Rikard Larsson (S), Rickard Nordin (C) och Jessica Rosencrantz (M). Karin Klingenstierna modererar.