Aerospace Almedalen 2018 – program


08.00-08.50  Frukostseminarium: Digital flygtrafikledning – så gör det nytta för Sverige

Hela Sverige behöver kostnadseffektiva flygtransporter. Digitalisering kan göra det möjligt.
Johan Klintberg, VD, Saab Digital Air Traffic Solutions
Arr: Saab Digital Air Traffic Solutions

09.00-09.50  Hur får vi fler företag på högre höjd i flyg- och rymdbranschen?
I Sverige finns bara ett fåtal små- och medelstora företag inom flyg- och rymdbranschen. Hur kan vi underlätta inträdet på marknaden och öka omsättningen för dessa?
Arr: Aerospace Cluster Sweden

10.00-10.50  Hur kan vi miljöoptimera befintlig flygteknik och vilka miljövinster kan det ge?
Flygets effekt på vårt klimat har debatterats hårt under året. Men vad gör flygbranschen i praktiken och hur mycket mer kan göras om man miljöoptimerar användningen av befintlig teknik?
Lars Andersen Resare, Head of Environment and CSR, SAS
Jan Ahlberg, Kapten ATR 72, BRA
Henrik Ekstrand, Flight Captain A321 Ecology & Performance Manager, Novair
Charlotte Holmbergh Jacobssen, Kommunikationschef, Norwegian
Peter Larsson, VD, Svenska regionala flygplatser
Lena Wennberg, Miljöchef, Swedavia
Tomas Grönstedt, Professor, Turbomachinery Mechanics and Maritime Sciences Fluid Dynamics, Chalmers
Peter Engberg, Head of Traffic Management, Saab
Arr: Svenskt flyg

11.00-11.50  Så möter Sverige framtidens stridsflyg
Är vi med på nästa stora tekniksprång och vad innebär det? Påverkar det vår försvarsförmåga, industrins konkurrenskraft och miljön?
Richard Avellan, flygforskare, GKN Aerospace
Arr: GKN Aerospace

12.00-12.50   Lunchpaus och mingel   

13.00-13.50   Stridsflyget som ett svenskt säkerhetsintresse – vad innebär det i praktiken?
Regeringen har pekat ut Sveriges stridsflygförmåga som ett väsentligt, nationellt säkerhetsintresse, men vad innebär det egentligen?
Mattias Ottosson (S), ledamot i försvarsutskottet
Hans Wallmark (M), ledamot i försvarsutskottet
Carl-Henrik Arvidsson, Vice President Strategy, Business Area Aeronautics, Saab

Arr: Saab

14.00-14.50  För Sverige i Rymden
Rymdpolitiken har länge varit i det fördolda, trots en snabb utveckling på området. Vad vill de svenska partierna med rymden och rymdpolitiken?
Betty Malmberg, Riksdagsledamot, Moderaterna
Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
Fredrik Christensson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Thomas Strand, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Mathias Sundin, Riksdagsledamot, Liberalerna

Arr: Swedish Aerospace Industries

15.00-15.50  Alla behöver luft
Allt fler vill ha tillträde till vägarna i luften. Hur ser vi till att alla får del av vårt gemensamma luftrum? LFV reder ut begreppen och hur luftrummet blir mer hållbart.
Arr: LFV

16.00-16.30  Regeringen och flyget
Infrastrukturminister Tomas Eneroth

16.30-17.10   Den stora flygpolitiska debatten
Flyget tar plats i debatten. Är det fel att flyga? Är flygindustri en framtidsbransch? Ska flygplatser finnas tillgängliga i hela landet? Frågorna är många och vi ger politikerna möjlighet att svara.
Lorentz Tovatt, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
Rickard Nordin, Riksdagsledamot, Centerpartiet
Rikard Larsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
Jessica Rosencrantz, Riksdagsledamot, Moderaterna

17.10-17.50 Sveriges flygvapen i framtiden
Säkerhetsläget i vår omvärld är i ständig förändring och tekniken utvecklas hela tiden. Vad ställer detta för krav på Sveriges framtida försvar?
Chef för produktionsledningen för flygvapnet, överste Anders Persson
Arr: Försvarsmakten

17.50-18.00 Avslutning
Vi sammanfattar dagen.

18.00-19.00 Mingel
Mingeltallrik och dryck. Christer Fuglesang kåserar om livet i rymden.
Du som har besökt arenan vid någon av programpunkterna under dagen är välkommen till minglet. Ingen föranmälan.

 

Programmet uppdateras efter hand med fler talare.

Vi finns på Twitter och Facebook