2019 landar vi i Visby tisdagen den 2 juli, i år även med Swedavia i teamet.

Vilken flyg- och rymdrelaterad fråga vill du att vi lyfter till debatt? Hör av dig på Twitter eller Facebook.

 

Den stora flygdebatten 2018 med Sara Skyttedal (KD), Lorentz Tovatt (MP), Rikard Larsson (S), RIckard Nordin (C) och Jessica Rosencrantz (M). Karin Klingenstierna modererar.