Aerospace Almedalen 2019

Tack!

Ett stort tack till alla medverkande och till publiken som gjorde 2019 års Aerospace Almedalen till en så givande och intressant dag.

2019 hade Aerospace Almedalen en grön tråd med flera seminarier som adresserade klimat, miljö och hållbarhet. På agendan stod också diskussioner om flyg- och rymdbranschens långsiktiga förutsättningar och vi belyste hur Sverige bygger ett starkt luftförsvar, i dag och i framtiden.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth gav sin syn på hur morgondagens flyg ska göras både hållbart och tillgängligt.

 

 

Foton från Aerospace Almedalen 2019

Leif Johansson, ACS

Moderator Karin Klingenstierna och Anders Forslund, Heart Aerospace

Sveriges första och hittills enda astronaut, Christer Fuglesang

Infrastrukturminister Tomas Eneroth

Niclas Wiklander, miljöchef LFV, och Roger Li, UTM manager LFV

Moderator Karin Klingenstierna, Anders Persson, chef flygstaben, samt Gripenpilot Christofer Axelsson

Karin Klingenstierna, moderator, Lars Thomsson (C), Lars Püss (M), Lisa Åbom, CTO Aeronautics, Saab och Anders Persson, chef flygstaben, Försvarsmakten

Rickard Nordin (C), Lorentz Tovatt (Mp) och Tomas Grönstedt, professor, Chalmers

Rymdminister Matilda Ernkrans

Karin Klingenstierna, moderator, Anders Larsson, vd RUAG Space, Moa Nowakowski, Astronomisk Ungdom, rymdminister Matilda Ernkrans samt Anna Rathsman, generaldirektör Rymdstyrelsen

BRA berättar om The Perfect Flight

Politikerdebatt med Åsa Coenraads (M) och Denis Begic (S)

Flyghistoriker Ulf Edlund

Sveriges första och hittills enda astronuat Christer Fuglesang

 

Aerospace Almedalen 2019 – program

Som vanligt hade vi ett fullspäckat program, om allt mellan himmel och rymd, med talare som tillsammans representerar en stor samlad kunskap om flyg och rymd. Ta del av programmet nedan.

 

8.00-8.50  Frukostseminarium: Hur kan små och medelstora företag i flyg- och rymdbranschen bidra till ökad hållbarhet?

Hållbarhet är i fokus och teknisk innovation inom flyg- och rymdbranschen kan bidra till ökad hållbarhet. Hur kan svenska små och medelstora företag vara en del av lösningen?

 • Leif Johansson, Aerospace Cluster Sweden
 • Anders Forslund, Heart Aerospace
 • Christer Fuglesang, astronaut, Saab

Arr: ACS

9.00-9.50 Infrastrukturminister Tomas Eneroth: Morgondagens flyg – så gör vi det hållbart och tillgängligt

Tillsammans med övriga transportslag skapar flyget förutsättningar för ett fortsatt framgångsrikt, konkurrenskraftigt och välmående Sverige. Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och framtidens transporter ska vara hållbara. Därför måste vi ta ett gemensamt krafttag för att minska flygets negativa klimatpåverkan.

Anförande och samtal med infrastrukturministern,

 • Tomas Eneroth, Infrastrukturminister, Regeringen
 • Ann Persson Grivas, Generaldirektör, LFV
 • Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia
 • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
 • Peter Engberg, Head of Traffic Management, Saab

Arr: Aerospace Almedalen

10.00-10.50 Flyget – en förutsättning för Sveriges framtida tillväxt, konkurrenskraft och välfärd

Att vi med gemensamma krafter måste minska flygets klimatpåverkan råder det ingen som helst tvekan om. Samtidigt är flyget en absolut förutsättning för att få det globala samhälle vi lever i att fungera.

 • Rickard Gustafson, VD SAS
 • Maria Rankka, Partner/Head of Stockholm Brunswick Group
 • Jonas Abrahamsson, VD, Swedavia

Arr: Swedavia

11.00-11.50 Flyget, flygtrafikledningen och miljön

Klimatfrågan är bokstavligt talat brännhet och i debattens mittpunkt finns flyget. Kan flygtrafikledningen minska flygets klimatpåverkan?

Hur stor betydelse har egentligen luftrummets utformning och in- och utflygningsvägar när det är flygplanen som står för de stora utsläppen? I luftrummet har även obemannat flyg/drönare ökat kraftigt de senaste åren och förutspås växa ännu mer nu när tekniken utvecklas snabbt och nationella och internationella regelverk börjar komma på plats. Hur kan obemannade luftfartyg verka tillsammans med traditionell luftfart? Och vad får det för påverkan?

 • Niclas Wiklander, miljöchef ATM, LFV
 • Roger Li, UTM-manager, LFV

Arr: LFV

12.00-12.50 Hur kan flygvapnet tillsammans med andra försvara svenskt luftrum?

Att Sverige ska försvaras tillsammans med andra är politiskt beslutat. Hur påverkar detta strategiska beslut vardagen för det svenska flygvapnet? Vilka krav ställer det på den enskilda piloten?

 • Anders Persson, chef flygstaben, Försvarsmakten
 • Christofer Axelsson, Gripenpilot, F21

Arr: Försvarsmakten

13.00-13.50 Ett luftförsvar för samtid och framtid

Ett luftförsvar för samtid och framtid kräver att alla aktörer i kedjan – från beslutsfattare till beställare och från utvecklare till användare – har samma syn på nuläge, målbild och vägen dit. Vilka är hoten? Vilka möjligheter erbjuder ny teknik? Hur skapas den viktiga samsynen?

 • Lisa Åbom, CTO Aeronautics, Saab
 • Anders Persson, chef flygstaben, Försvarsmakten
 • Lars Püss, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Lars Thomsson, riksdagsledamot, Centerpartiet

Arr: Saab

14.00-14.50 Vilka vägar finns till ett hållbart flyg?

Det globala flygandet har ökat oavbrutet de senaste decennierna. Alla prognoser pekar på en fortsatt tillväxt? Hur kan vi möta klimatutmaningarna inom flygbranschen?

 • Tomas Grönstedt, professor, Chalmers
 • Lorentz Tovatt, riksdagsledamot, Miljöpartiet
 • Rickard Nordin, riksdagsledamot, Centerpartiet

Arr: GKN

15.00-15.50 Hur tar Sverige tillvara på rymdens möjligheter?

Sverige är en framstående rymdnation. Hur nyttjar vi denna position på bästa sätt för framtiden?

 • Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, Regeringen
 • Anders Larson, VD, Ruag Space/SAI
 • Moa Nowakowski, Astronomisk ungdom
 • Anna Rathsman, Generaldirektör, Rymdstyrelsen

Arr: SAI

16.00-16.50 Flygets betydelse – kan det säkras?

Flyget har kommit att få en framträdande roll i klimatdebatten, samtidigt som flygtrafiken till vardags är en förutsättning för såväl privatpersoner som näringsliv. Hur säkerställs att flygets samhällsnytta värnas samtidigt om vi möter klimatutmaningen?

 • Dag Waldenström, VD, Svenskt Flyg
 • Anna Soltorp, hållbarhetschef, BRA
 • Lars Resare, Head of Environment and CSR, SAS

Arr: Svenskt Flyg

17.00-17.45 Debatt: Politiken och flygets roll i Sverige

Flyget är i fokus för flera viktiga samhällsfrågor och därmed för politiken. Miljöutmaningar från ett växande flyg skall vägas mot mobilitet. Är dessa ambitioner förenliga och hur skall de hanteras?

 • Åsa Coenraads, riksdagsledamot, Moderaterna
 • Denis Begic, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Arr: Aerospace Almedalen

18.00 Mingel
Dagen avslutas med ett mingel för dig som har närvarat vid något av seminarierna under dagen. Ingen föranmälan.

Minglet inleds av Ulf Edlund, flyghistoriker och flygentusiast med mångårig erfarenhet från flygbranschen och förärad med Thulinmedaljen i guld. Ulf kommer under lättsamma former att berätta om Birgit Thüring, den första kvinna i Sverige som arbetade som trafikpilot. Thüring tog sitt flygcertifikat 1939 och flög yrkesmässigt ända fram till 1979. Tillsammans med sin man flög hon målgång för försvaret under hela andra världskriget och deras bolag, AVIA, var baserat på Gotland.